ไปเดินซื้อของที่ตลาดนัดจตุจักรเมื่อไรก็มักจะไปนั่งเล่นที่สวนนี้เสมอ


Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge
Enlarge